logo.jpg

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 公司新闻 News Center  新闻中心

关于宫富轩的任命通知

关于宫富轩的任命通知

                                                                                            公司经决议,任命:宫富轩 先生 为公司副总经理。该决定于2018年1115日开始生效。

 

特此通知!  

 


9YW@OY2(C6@%PNKUU)9)[1W.png